170908 Krems Plakat low

LIVING IN ART BRUT

123 Works from the HANNAH RIEGER Collection

8. September bis 23. Oktober 2017
museumkrems, Körnermarkt 14, 3500 Krems/Donau
Im Rahmen der GLOBART Academy 2017
www.museumkrems.at | www.globart.at

 

 

 

Fotos der Ausstellung

© Maurizio Maier | www.detailsinn.at

 

 

 

 

Fotos der Eröffnung

© Doris Kucera | www.doriskucera.at

 

 

 

Alle Fotos © Doris Kucera | www.doriskucera.at